Calendar

8th INTERNATIONAL BRASS INSTRUMENTS COMPETITION

VIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS GRY
NA INSTRUMENTACH DĘTYCH BLASZANYCH

GDANSK, POLAND // GDAŃSK, POLSKA
2 – 6.05.2017

The Concert Hall of Stanisław Moniuszko Academy of Music

Gdansk, Lakowa 1-2 st.
// Sala Koncertowa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki
Gdańsk, ul. Łąkowa 1-2

 

Application deadline passed 6th March 2017
// Termin zgłoszeń minął 6.03.2017

 

Timetable // Harmonogram:

Timetable (.pdf)
Timetable from S_STAGE I_detailed list (.pdf) UPDATE

2.05.2017, Tuesday // wtorek

 • g. 9.45
  Opening of the 8th International Brass Instruments Competition – prof. dr hab. Maciej Sobczak, Rector of The Academy of Music in Gdansk // Otwarcie VIII Międzynarodowego Konkursu Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych – prof. dr hab. Maciej Sobczak, JM Rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku
 • g. 10.00-13.00, 14.00-16.00, 17.00-19.00
  1st stage auditions // Przesłuchania I etapu (1. day // 1. dzień)

3.05.2017, Wednesday // środa

 • g. 10.00-13.00, 14.00-17.00
  1st stage auditions // Przesłuchania I etapu (2. day // 2. dzień)
 • g. 18.00
  Jury members’ rehearsal // Próba do recitali jurorów

4.05.2017, Thursday // czwartek

 • godz. 10.00-12.00, 13.00-15.00
  1st stage auditions // Przesłuchania I etapu (3. day // 3. dzień)
 • godz. 17.00
  Jury Members’ Recitals // Recitale jurorów:
  JAMIE WILLIAMS – trombone // puzon
  Natalia Domańska – piano // fortepian
  Program:
  Zygmunt Stojowski // Sigismond Stojowski – Fantaisie, op. 27
  Joseph Jongen – Aria and Polonaise
  OMAR TOMASONI – trumpet // trąbka
  Michał Krężlewski – piano // fortepian
  Program:
  Ge
  orge Gershwin – Rhapsody in Blue
  Giacomo Puccini – Fantasia Pucciniana
 • godz. 18.00
  Announcement of results: 1st stage // Ogłoszenie wyników (dopuszczeni do II etapu
  Participants classified to the 2nd stage in alphabetic order
 • godz. 18.30
  Masterclass // Lekcje mistrzowskie:
  Jamie Williams – trombone // puzon

5.05.2017, Friday // piątek

6.05.2017, Saturday // sobota

 • godz. 10.00-11.30, 12.00-13.30
  3rd stage auditions – final with Symphony Orchestra of the Stanislaw Moniuszko Academy of Music in Gdansk, conductor: Zygmunt Rychert  // Przesłuchania III etapu – finał z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku pod dyr. Zygmunta Rycherta
  Order of 3rd Stage Auditions
 • godz. 16.30
  Announcement of finale results, awarding prizes and winners’ concert // Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i koncert laureatów

 

EXHIBITIONS OF INSTRUMENTS // WYSTAWY INSTRUMENTÓW
foyer of the Concert Hall // foyer Sali Koncertowej
2-6.05.2017
4-5.05.2017

 

FREE ENTRANCE //  WSTĘP WOLNY
WE INVITE YOU! // ZAPRASZAMY!

8th INTERNATIONAL BRASS INSTRUMENTS COMPETITION