About The Competition

8th INTERNATIONAL BRASS INSTRUMENTS COMPETITION

VIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS GRY
NA INSTRUMENTACH DĘTYCH BLASZANYCH

2 – 6.05.2017
GDAŃSK, POLAND
www.amuz.gda.pl


ABOUT THE COMPETITION

For thirty-four years Gdansk Music Academy has continued the tradition of the International Brass Instrument Competitions, initiated in Pabianice in 1974. The 8th International Brass Competition is about to begin after several editions of national competitions.

Gdansk tradition of making brass music dates back to the seventeenth century; even then many brass musicians played in Gdansk orchestras. There is evidence that for centuries four trombonists played chants from the tower of Saint Catherine’s Church every morning during the warm months of the year (from St. Gregory’s Day to St. Martin’s Day). The story will be continued by young musicians from all over the world.

Many previous winners are well-known both in Poland and abroad.
We wish the next generation a great deal of success and a wonderful artistic adventure.

 

prof. dr hab. Bogdan Ocieszak
Bogdan_Ocieszak_podpis
Competition Director

 

O KONKURSIE

Od lat trzydziestu czterech środowisko gdańskiej Akademii Muzycznej kontynuuje, zapoczątkowane jeszcze w Pabianicach w roku 1974, tradycje Konkursu Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych. Przed nami, po kilku edycjach konkursów krajowych, IX już Konkurs Międzynarodowy.

Tradycje gdańskiego blaszanego muzykowania sięgają XVII wieku; już wówczas w gdańskich orkiestrach grało wielu takich instrumentalistów. Przekazy głoszą, że przez stulecia czterech puzonistów każdego ranka, w ciepłych miesiącach (od świętego Grzegorza do świętego Marcina), wykonywało z wieży kościoła świętej Katarzyny stosowny chorał. Dziś historię kontynuować będą młodzi muzycy z całego świata.

Wielu dotychczasowych laureatów to postaci znane dziś w Polsce i na świecie. Kolejnemu pokoleniu życzymy sukcesu i wspaniałej przygody artystycznej.

 

prof. dr hab. Bogdan Ocieszak
Bogdan_Ocieszak_podpis
Dyrektor Konkursu

8th INTERNATIONAL BRASS INSTRUMENTS COMPETITION